TEKS Pidato atau Kata-Kata Balasan Lamaran Bahasa Jawa: Atur Wangsulan Lamaran Basa Jawa

- Sabtu, 29 April 2023 | 07:00 WIB
TEKS Pidato atau Kata-Kata Balasan Lamaran Bahasa Jawa: Atur Wangsulan Lamaran Basa Jawa (fokussurabaya.com)
TEKS Pidato atau Kata-Kata Balasan Lamaran Bahasa Jawa: Atur Wangsulan Lamaran Basa Jawa (fokussurabaya.com)

FOKUS SURABAYA - Berikut Fokus Surabaya sajikan teks pidato atau kata-kata yang digunakan untuk membalas lamaran dalam bahasa Jawa.

Masyarakat Jawa memiliki tradisi yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan, yakni prosesi lamaran.

Dalam melaksanakan prosesi lamaran Jawa, tentu harus ada juru bicara yang menyampaikan lamaran kepada calon mempelai.

Baca Juga: 25 Link Twibbon Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, Pasang dan Bagikan Twibbon Hardiknas di Sosmed!

Dengan begitu, dibutuhkan juru bicara yang pandai dalam menyampaikan lamaran kepada sang mempelai dan orang tua agar prosesi lamaran bisa berjalan dengan lancar.

Setelah juru bicara dari mempelai pelamar, juru bicara dari mempelai yang dilamar mesti menyampaikan balasa lamaran.

Sobat Fokus sedang mencari teks pidato atau kata-kata untuk membalas lamaran menggunakan bahasa Jawa?

Berikut di bawah ini Fokus Surabaya sajikan teks pidato atau kata-kata untuk membalas lamaran menggunakan bahasa Jawa dikutip dari berbagai sumber.

Baca Juga: Inilah Ragam Manfaat Mengonsumsi Biji Semangka yang Jarang Diketahui Banyak Orang: Jadi Sayang Mau Buang!

Adhimas, dalah Adhimas... tuwin Adhimas ingkang kinasih. Mugi-mugi panjenengan tetiga kersa paring pangapunten bokbilih anggen kula nampi panjenengan kirang saged netepi tata trapsila panampining tamu.

Adhimas... sungkem pangabektinipun Raka Mas... sekaliyan ingkang mugi katur para sesepuh dalah pinisepuh sampun tinampi kanthi suka renaning manah, mekaten ugi salam taklimipun ugi sampun kula tampi. Kosok wangsulipun, sakondur panjenengan samangke mugi kersa ngaturaken salam taklim kula katur panje- nenganipun Raka Mas... Cless!

Dupi mireng pangandikanipun Adhimas.... kula dalah Ibu saestu kados siniram banyu sewindu Namung kemawon ugi ndadosaken kodhenging manah kula sakulawarga jalaran kula ngrumaosi bilih boten samesthinipun Raka Mas... ngersakaken anak kula estri pinundhut minangka putra mantu ingkang badhe kadhaupaken kaliyan Anak Mas Bagus...

Baca Juga: 20 TWIBBON Hari Buruh yang Diperingati 1 Mei 2023: Pasang Twibbon Hari Buruh dan Bagikan ke Sosial Media!

Bebasan tiyang mikul mekaten teka awrat sesisih, boten timbang, kula dhawah ingkang entheng. Saya malih bilih ngengeti anak kula menika tebih saking rupi tur inggih kirang warni, dhasar kirang ing seserepan, kathik anakipun tiyang ingkang kelebet ewoning pidak pedarakan. Mila mireng karsanipun Raka Mas... bebasan kula menika kedha- wahan daru, rumaos begja kemayangan.

Halaman:

Editor: Qamara Tsaqib

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X